Chillery industrialne, czyli jak chłodzić duże powierzchnie

Zastanawiałeś się kiedyś w jaki sposób firmy utrzymywana jest niska temperatura na znacznych powierzchniach? W jaki sposób chłodzone są hotele, obiekty sportowe, magazyny leków lub żywności? Wytwarzanie żywności i medykamentów wymaga respektowania ścisłych norm związanych z odpowiednią temperaturą. Do ich produkcji niezbędne są właściwe instalacje chłodzące, które umożliwiają przeprowadzenie procesu zgodnie ze sztuką. W odniesieniu do tego, dobrze zapoznać się z tym, czym są chillery przemysłowe, gdzie są wykorzystywane i jak działają.

jak działają chillery przemysłowe?

Chiller industrialny jest to narzędzie stosowane do kontroli nad cieczami w układach centralnie nadzorowanej klimatyzacji. Chiller jest podzespołem, którego zadaniem jest chłodzenie wody. Właściwie schłodzona ciecz jest odprowadzana do konwertera cieplnego, gdzie nadal bierze udział w procesie schładzania powietrza albo wody. Tradycyjne agregaty chłodnicze generują duże zużycie energii elektrycznej i nie są zbyt przyjazne dla klimatu.

Chillery bazujące na wodzie lodowej to rozwiązanie o wiele bardziej {ekologiczne(ym)|przyjazne(ym) dla otoczenia. Ponadto chiller jest wynalazkiem stabilnym, odpornym na różnorakie awarie.

W odróżnieniu od klasycznych systemów chłodzących, chiller jest zasilany chłodną wodą. Cały zestaw składa się z wielu pomp oraz zaworów. Dzięki instalowaniu agregatów wody lodowej, temperatura odprowadzane jest z cieczy i transportowane do zlokalizowanych obok wentylatorach konwerterów ciepła. Konwertery dzięki takiej reakcji są schładzane przez chłodnice(om) i skraplacze(om). Podczas procesu wymiany ciepła, woda lodowa zmienia swój stan skupienia w gazowy i dalsze obniżanie temperatury jest możliwe przy udziale powstającej parze wodnej. Ciecz ma lepsze właściwości termodynamiczne, co pozwala to wykorzystać jej zalety i zmarginalizować jej wady. Przy dużych powierzchni(ach), które należy schładzać lub klimatyzować, ciecz lodowa jako element chłodzący sprawdza się celująco. Jest w pełni bezpieczna, efektywna i ekonomiczna. 

W jakich dziedzinach znajdują zastosowanie chillery przemysłowe?

Ze względu na charakterystykę, chillery wykorzystuje się do chłodzenia obiektów, towarów, zespołów urządzeń i różnorakich mechanizmów przemysłowych. Z opisywanej technologii korzysta się w wielu, różnych sektorach ekonomii. Są one wykorzystywane zarówno przy wytwarzaniu danych towarów, jak również w procesie ich przechowywania. Również podmioty takie jak m.in. kompleksy hotelowe, biurowce czy szpitale sięgają po chillery. Z racji tego, że są to podzespoły pozwalające na centralny nadzór systemu chłodniczego wielu pomieszczeń bądź obiektów przy użyciu tylko jednego agregatu, ich wykorzystywanie zdobywa coraz większą popularność. 

Są też takie sektory, których prawidłowe działanie uzależnione jest od dobrze działającego systemu chłodniczego. Są to m.in.

  • Producenci tworzyw syntetycznych – produkowane towary potrzebują właściwych warunków termicznych, aby nie dopuszczać do powstawania wad produkcyjnych i awarii maszyn produkcyjnych.
  • Przemysł metalowy – maszyny wykorzystywane w tej branży bardzo szybko ulegają nagrzewaniu ze względu na stałe działanie na dużych obrotach. Aby utrzymać ciągłą wydajność podczas całego procesu obróbki metali, wymagana jest instalacja agregatu chłodniczego.
  • Sektor spożywczy – tak produkcja, jak i magazynowanie wyrobów spożywczych wymaga odpowiednich warunków termicznych. W przeciwnym wypadku, może dochodzić do psucia się towaru. Żeby proces przebiegał sprawnie i bez zakłóceń, firmy produkcyjne oraz logistyczne muszą być wyposażone w odpowiednie narzędzia chłodnicze.
  • Sektor leków – podobnie jak w przypadku branży spożywczej, produkcja i przechowywanie farmaceutyków nierozerwalnie wiąże się ze ścisłymi wymogami termicznymi. W sytuacji braku odpowiedniego sprzętu do chłodzenia, produkcja i zgodne z normami gromadzenie leków staje się awykonalne.

Proces wdrażania infrastruktury chłodniczej 

Prawidłowe działanie infrastruktury chłodniczej wymaga(ją) odpowiedniego zaprojektowania i skonfigurowania wykorzystywanego chillera. Na rynku występują dedykowane firmy specjalizujące się w tym aspekcie(em). Implementację rozwiązania powinno się zacząć od zebrania informacji – poznania wymagań klienta i otoczenia w jakim się obraca. Po rozpoznaniu pora na projektowanie rozwiązania i instalacja(ę) przez wykwalifikowane(ych) osoby. Gdy chiller, wszystkie rurociągi, zbiorniki i zawory są gotowe, poddaje się je audytowi. Jeśli wymienione czynności zakończą się sukcesem można włączać instalację chłodniczą.