Ciekawostki z historii pożyczania

branie pożyczek jest znane od wielu lat. wstępnie zwało się lichwą i miało na celu niemoralne wzbogacenie się osoby udzielającej pożyczki. W miarę upływu lat, gdy kształtowały się przepisy, zmianie ulegały również zasady brania pożyczek. Obecnie za ich dawanie odpowiadają głównie banki, zaś oferty dostosowane są do indywidualnychosobistychpreferencji konsumentów. Nie zawsze jednak tak to wyglądało. Co warto wiedzieć o historii pożyczania?

Czym jest lichwa?

bazowym elementem lichwy dawniej było naliczanie zawyżonych odsetek bądź pozostałych opłat, dzięki czemu pożyczkodawca był w stanie w szybki sposób pomnożyć swój majątek. Było to postępowanie niesprawiedliwe, gdyż czerpało z gorszej pozycji finansowej dłużnika. W momencie późniejszej spłaty długu nierzadko dochodziło do zabójstw czy samodzielnego zmieniania wcześniej ustalonych zasad pożyczki. Gdy takich wydarzeń zaczynało być coraz więcej, zaczęto rozwijać prawo podatkowe, które stabilnie funkcjonuje także dzisiaj. 

Pożyczanie pieniędzy dawniej

Pożyczki – nie tylko w przypadku pieniędzy, ale i dóbr materialnych – są z człowiekiem od dawna. Historyczne wspominki o pożyczkach sięgają II w. p.n.e., gdy w cennych obecnie Księgach Manu umieszczono ogólne informacje o zasadach dawania i przyjmowania pożyczek wśród osób ze sobą spokrewnionych. Kolejne wzmianki spotkamy w historii starożytnych Greków i Rzymian, którzy czerpali pomysły od Żydów. Wydaje się, że to właśnie ich prawo religijne w dużym stopniu wpłynęło na rozwój hipoteki. Rzymianie i Grecy zabezpieczali pożyczki w majątkach ruchomych. Postęp bankowości został zahamowany na pewien czas podczas upadku Cesarstwa Rzymskiego. W średniowieczu preferowano spłatę pożyczki ziemią, czego mogli dokonać także potomkowie dłużnika, chociaż była możliwość spłaty pieniężnej. 

Pożyczanie pieniędzy w XIX wieku

Współczesne metody pożyczania zaczęły kształtować się w trakcie rewolucji przemysłowej. W 1890 roku w Stanach Zjednoczonych istniał już rynek kredytowania nieruchomości z ofertą dostosowaną do różnych klientów, także tych biedniejszych. Pierwsze udzielone kredyty musiały jednak zostać spłacone w trakcie 5-6 lat i nie mogły przy tym przekraczać 50% wartości gruntu. W dalszym ciągu miały cechy lichwy, gdyż pożyczkobiorca musiał ostatecznie oddać dużo większą sumę niż tę, którą pożyczył. Przyjaźniejsze dla dłużników oferty przygotowało m.in. Towarzystwo Kredytowe Ziemskie, które funkcjonowało w Warszawie od 1825 roku. Oddanie pieniędzy było rozłożone na kilkadziesiąt lat, a odsetki roczne nie przekraczały 6%.

Kształtowanie się brania pożyczek współcześnie

Obecnie banki i wszelkie inne placówki udzielające pomocy finansowej muszą starannie odnosić się do prawa. Eliminuje to ryzyko lichwy czy niesprawiedliwego podejścia do pożyczkobiorcy. Obecna ustawa o kredycie konsumenckim nakłada na pożyczającego obowiązek podania faktycznej stopy rocznej oprocentowania oraz ostatecznej sumy do zapłaty. Musi to nastąpić jeszcze przed zawiązaniem umowy. współcześnie lichwa stanowi przestępstwo opisane w Kodeksie Karnym i zagrożone karą do 3 lat pozbawienia wolności. 

W jaki sposób wybrać najkorzystniejszy bank dla siebie?

Współcześnie decyzja o wyborze banku nie stanowi już najmniejszego problemu. Wszystkie placówki posiadają zrozumiałe strony internetowe, gdzie można znaleźć wszystkie konieczne informacje odnośnie korzystania z usług. dodatkowo można przejrzeć tzw. rankingi. Ranking pożyczek wykonywany jest na podstawie najważniejszych czynników, takich jak RRSO, oprocentowanie lub prowizje banków. Na podstawie tego interesant jest w stanie wybrać bank najlepszy dla siebie. Dzięki prawu mamy pewność, że wzięty przez nas kredyt będzie transakcją bezpieczną i jednocześnie nie narazimy się na lichwę.