Co mówią przepisy o budowie hal przemysłowych?

Bez czego nie możemy zacząć budowy hali przemysłowej?

Na samym początku trzeba wybrać lokalizację, w której powstanie hala przemysłowa oraz ustalić próbny jej koncept. Jeśli mamy już lokalizację to zdecydowanie sprawdźmy wszystkie uwarunkowania techniczne. Wchodzi w to sprawdzenie wszelkich instalacji, dowiedzenie się jaka jest nośność gruntów i jaki jest stan wód gruntowych. Na dodatek potrzebne jest załatwienie zgody na dojazd do lokalizacji, w której hala przemysłowa będzie budowana. Obowiązkowo zdobądź również mapę, na której zrobisz projekt.

Kolejnym etapem jest zrobienie projektu budowlanego. Do wykonania tego zadania przeważnie zatrudnia się architekta lub firmę, która równocześnie będzie realizatorem budowy. Na liście obowiązków obowiązkowo wpisz także wizytę w Wydziale Urbanistyki, gdzie dostaniesz wpis i wyrys miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W ten sposób biuro architektoniczne będzie mogło określić w jakich wymiarach można skonstruować halę na konkretnej działce.

Informacje z witryny firmy Bewika – budowa hal przemysłowych

Kiedy potrzebne jest pozwolenie na budowę hali przemysłowej i jak je zdobyć?

Jeśli chcemy wybudować halę przemysłową i planujemy używać jej do 180 dni to wystarczające będzie zgłoszenie budowy. Należy zanieść je do właściwego Urzędu Miasta lub Starostwa Powiatowego i można zacząć budowę hali. Po 180 dniach hala przemysłowa musi zostać rozebrana lub można ją przenieść w inne miejsce.

Jeżeli jednak chcemy zamontować całoroczną halę przemysłową, czyli będzie ona stała w danym miejscu ponad 180 dni to niezbędne jest złożenie wniosku o pozwolenie na budowę.

Razem z wnioskiem trzeba złożyć projekt budowlany, a tak naprawdę według nowych przepisów – 3 projekty budowlane. Musi być to projekt zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlany i projekt techniczny – ten ostatni do Urzędu lub Starostwa zanosimy po skończeniu budowy.

W dodatku żeby wniosek o pozwolenie był pełen, niezbędne jest dołączenie do niego dokumentację potwierdzającą warunki techniczne co do gazu, prądu, dostawy wody i odbioru ścieków. Muszą być także załączone dokumenty potwierdzające skuteczność wodociągu dla celów przeciwpożarowych.

Następny dokument, który trzeba złożyć to druk potwierdzający prawo do przeznaczenia danego gruntu na cele budowlane oraz deklaracje projektantów i osób, które weryfikowały plany budowlane.

Co jeszcze mówi prawo budowlane?

Jeżeli dostarczyliśmy w pełni uzupełniony wniosek razem ze wszelkimi dodatkowymi plikami to Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe musi wydać decyzję w nie więcej niż 65 dni.

Prawo budowlane mówi, że, jeżeli planujemy odnowić albo przekształcić halę przemysłową to nie będziemy potrzebowali pozwolenia. Identycznie będzie w przypadku planów zrobienia przekształceń na działce budowlanej.

Jeśli natomiast mieliśmy zamiar postawić halę przemysłową tylko do 180 dni i złożyliśmy zawiadomienie o budowie, a kiedy już stała postanowiliśmy przerobić ją w całoroczną to musimy złożyć wniosek o budowę zanim upłynie ten czas. Jeśli natomiast nie uda nam się tego zrobić w terminie to halę należy rozebrać i dopiero po uzyskaniu pozwolenia na budowę będziemy mogli budować ją na nowo. Niezwykle ważne jest także to, że jeżeli minie 180 dni, które jest zgodne z przepisami i musimy złożyć halę to nie możemy jej rozstawić jeszcze raz w identycznym miejscu. Konieczne jest jej całkowite rozebranie i przeniesienie do innej lokalizacji. Plan postawienia jej znowu w tym samym miejscu jest związany z koniecznością otrzymania pozwolenia na budowę.