Co zabezpiecza instalacje elektryczne?

W XXI wieku bardzo ciężko jest wyobrazić sobie życie bez technologii i elektryczności. Instalacje elektryczne w Gdańsku, Kraków i Warszawa – zakłada się je wszędzie. Pamiętaj jednak że prąd może być poważnym zagrożeniem dla zdrowia a nawet i życia. Dlatego też szczególną uwagę trzeba zwrócić na to, aby instalacja była odpowiednio zabezpieczona. Takie zabezpieczenie potrzebujemy po to, aby chronić wszystkie urządzenia elektryczne przed przepaleniem. Takie zabezpieczenie z reguły umieszcza się w rozdzielnicy głównej, która mieści się w pobliżu wejścia do domu.

Przepięcia w instalacjach – poznaj źródła

Źródłami przepięć i spięć w instalacjach elektrycznych są:

 • wyładowania atmosferyczne,

 • wyładowania atmosferyczne w linię zasilającą, która jest napowietrzona,
 • uderzenie pioruna w dach,
 • elektryczność statyczna.

  Jakie wyróżniamy źródła zabezpieczeń instalacji elektrycznych?

  Wyłączniki nadprądowe

  Innymi słowy bezpieczniki chronią instalację przed skutkami zwarcia bądź nadmiernego obciążenia. Takie zabezpieczenie zakłada się dla poszczególnych obwodów odbiorczych.

  Wyłączniki różnicowo-prądowe

  Ochraniają one instalacje przed porażeniem podczas dotyku pośredniego i bezpośredniego. Co to jest kontakt pośredni? Kontakt pośredni to na przykład dotknięcie urządzenia, w którym doszło do uszkodzenia izolacji.Z kolei kontaktem bezpośrednim jest na przykład dotknięcie przewodu który jest pod napięciem. W tym wypadku działanie wyłączników jest to porównywanie prądu płynącego w przewodzie fazowym i neutralnym. Gdy zauważymy różnice przekraczająca ich prąd uruchomienia, jest bardzo szybkie odłączenie zasilania.

  Ograniczniki przepięć

  Inaczej ochronniki przeciwnapięciowe. Ochronniki przeciwnapięciowe to urządzenia które ochraniają instalację elektryczną przed przepięciami. Są one budowane na bazie iskierników lub warystorowe. Ograniczniki przeciwprzepięciowe są alternatywną drogą przepływu dla prądu piorunowego. Jeśli ich nie ma, to prąd przedostaje się do instalacji elektrycznej czyli wszelkich podłączonych do niej urządzeń.