Jak działa sieć wodno-kanalizacyjna?

Z pewnością dbałość o sieci wodno-kanalizacyjne to bardzo istotna czynność. To zapewnienia następnym pokoleniom dostęp do pitnej wody. Niestety ale woda staje się deficytowa z powodu większej ilości zanieczyszczeń.Mimo że 75 procent powierzchni Ziemi pokrywa woda, to według szacunków Światowej Organizacji Zdrowia około pięć miliardów, czyli ¾ ludzkiej populacji, funkcjonuje w niedostatku wody.

Ciężko jest ukryć, że ciecz z naziemnych źródeł jest coraz bardziej zanieczyszczona. Rezultatem tego jest źródło wielu chorób. Światowo Organizacja Zdrowia twierdzi, że gdy te trendy się nie zmienią, to na koniec dzisiejszej dekady – w 2030 – świat będzie miał dostęp tylko do 60 % zapotrzebowania na czystą wodę pitną.

Jak pracuje sieć wodno-kanalizacyjna w naszym kraju?

Kanalizacja czyli systemy kanalizacyjne, czyli system rur i kolektorów, których zadaniem jest odprowadzanie ścieków deszczowych bądź sanitarnych. Systemy kanalizacyjne można podzielić na kanalizację pełną albo częściową. W największym stopniu zewnętrzna sieć kanalizacyjna działa metodą grawitacyjną. Z kolei w mniejszym stopniu stosowane są układy nadciśnieniowe lub podciśnieniowe. Na tę chwilę najczęściej spotykanymi systemami ściekowymi w Polsce są instalacje kanalizacji rozdzielczej.

Natomiast historycznie najbardziej popularną siecią była kanalizacja ogólnospławna, w której pomijano liczbę zanieczyszczeń dostarczanych do odbiornika wód. Z racji na coraz większą świadomość ekologiczną oraz dbanie o jakość wody, podejmuje się decyzję o rezygnacji z z budowania instalacji tego typu, aby stawiać te bardziej ekologiczne i bardziej wydajnych systemów kanalizacyjnych.

Czy to istniejące już sieci kanalizacyjne, czy też te które dopiero powstają najczęściej są zaliczane do układów, które pracują w sposób grawitacyjny.

Źródło: Przyłącza wod-kan w Warszawie