Jak wygląda egzamin na prawo jazdy?

Przed przystąpieniem do egzaminu na prawo jazdy szkoła jazdy jest miejscem w które musisz się udać. Szkoła jazdy Gdańsk, Kraków, Warszawa – to tylko jedne z miast gdzie gdzie zdasz egzamin.

O tym pamiętaj jeszcze przed rozpoczęciem kursu

Jeszcze przed rozpoczęciem kursu na prawo jazdy należy zdobyć PKK. Czym jest ten profil? To numer, który nadawany jest wszystkim, którzy starają się zdobyć prawo jazdy. Jak można go zdobyć? Należy pójść do właściwego urzędu. Uzyskanie PKK jest bezpłatne. Później powinnaś udać się do lekarza, za które zapłacisz około 200 złotych.

Egzamin na prawo jazdy – ile trzeba za niego zapłacić?

Koszt egzaminu na prawo jazdy jest zależne od kategorii. Jednakże cena za egzamin teoretyczny jest jednolita, czyli trzydzieści złotych. Z kolei za część praktyczną trzeba zapłacić:

– 140 złotych za kategorie AM i B;

– 170 zł za kategorie B1, C1, D1 i T;

– 180 złotych za kategorie A, A1 i A2;

– 200 złotych za kategorie C, D i B+E;

– 245 zł za kategorie C+E, C1+E, D+E, D1+E.

Jak przebiega egzamin teoretyczny na prawo jazdy?

Egzamin z teorii odbywa się w sali z komputerami. Każdy zdający ma swoje indywidualne stanowisko. Egzamin ma formę testu i składa się łącznie z 32 pytań. Są one tak punktowane:

– 10 pytań za 3 punkty o wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 2 punkty które mają średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 1 punkt o niezbyt wysokim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 6 pytań za 3 punkty które mają wysokie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 4 pytania za 2 punkty które mają średnie znaczenie dla bezpieczeństwa ruchu drogowego,

– 2 pytania za 1 punkt o o niskim znaczeniu dla bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Aby zaliczyć egzamin musisz zdobyć minimum 68 punktów na 74 możliwych.

Egzamin praktyczny na prawo jazdy – jak wygląda?

Egzamin praktyczny składa się z dwóch etapów – pierwszy przebiega na placu manewrowym, drugi natomiast na drogach publicznych. Podchodzący do egzaminu musi sprawdzić stan techniczny samochodu, później przygotować się do jazdy poprzez między innymi ustawienie fotela, zagłówka, lusterek, zapięcie pasów bezpieczeństwa. Potem egzaminowany musi wykonać zadania na placu manewrowym, a następnie wyjeżdża na drogę miejską. Minimalny czas trwania egzaminu to 40 minut, jednakże egzaminator może go zakończyć już po 25 minutach. Po zdanym egzaminie otrzymasz arkusz jego przebiegu. Nie trzeba go jednak gdzieś oddawać. Egzaminator samodzielnie wprowadza potrzebne dane do systemu teleinformatycznego, co uzupełnia profil PKK egzaminującego. Dane przekuje się automatycznie do wydziału komunikacji.