Konstrukcje stalowe – jak wygląda instalacja?

Konstrukcje stalowe cieszą się z roku na rok coraz większą popularnością. Ich główną zaletą jest stosunkowo niewielki koszt w stosunku do tradycyjnego budownictwa. Taka stalowa budowla bez wątpienia jest także wyjątkowo odporna i w krótkim czasie można ją postawić. Konstrukcje zmontowane w ten sposób projektuje się indywidualnie na zamówienie. Ich kształt zależna jest od przeznaczenia, oraz od wymagań zamawiającego. Jest to doskonałe rozwiązanie dla przedsiębiorców potrzebujących dużych hali magazynowych „na szybko”. Taką konstrukcję można bez problemu rozbudować w zależności od potrzeb. Konstrukcje stalowe są idealnym rozwiązaniem skierowanym zwłaszcza dla przemysłu. Ich uniwersalność umożliwia znalezienie rozwiązań niemal w każdej dziedzinie. Przedsiębiorca, mający wątpliwości co do tego typu konstrukcji może skonsultować się z wykonawcą w celu dokładnego omówienia projektu i jego rozwiązań. 

Projekt konstrukcji stalowej

Tak jak w przypadku tradycyjnego budownictwa, tak i planując postawienie stalowej konstrukcji trzeba sporządzić odpowiedni projekt. Postawieniem takiej budowli zajmują się od początku do końca specjalne firmy. Projektanci przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu z przedsiębiorcą na temat jego wymagań, przystępują do tworzenia indywidualnego projektu. Z pewnością taki projekt robi się z uwzględnieniem charakterystyki branży. Inne budowle projektowane są dla rolnictwa, inne z kolei dla hal produkcyjnych. Wykonawca potrzebuje również informacji o tym, czy dana konstrukcja ma być np. tylko dla produkcji, czy klient potrzebuje w niej część administracyjną. Ważne jest również, aby rozważyć to, czy dana konstrukcja będzie w przyszłości poszerzana. Po dostarczeniu projektantom dokładnych wytycznych, przystępują do pisania projektu, który składa się z:

  • części opisowej – w niej zawarte są informacje na temat fizycznych cech konstrukcji, materiałów z jakich będzie wzniesiona, a także wszelkiego rodzaju obciążeń,
  • części wykonawczej – jest to w pewnym stopniu instruktaż montażu hali. Opisane są w nim wszystkie fazy montażu, z uwzględnieniem kolejności łączenia części. 

Oczywiście taki projekt posiada także wszelkie dane na temat kosztów wzniesienia takiej konstrukcji, a także rysunki pokazujące obiekt. Po zakończonym etapie projektowania, można przejść do kolejnego, czyli uzyskania niezbędnych pozwoleń. 

Jakie pozwolenia wymagane są przy montażu konstrukcji ze stali?

Jeśli chodzi o montaż konstrukcji stalowych, również w przypadku potrzebnych pozwoleń nie różni się od tradycyjnego budownictwa. Prace montażowe można rozpocząć dopiero po wymaganych pozwoleń. Bez wątpienia najistotniejszym dokumentem, bez którego taka budowla nie będzie mogła powstać, jest pozwolenie na budowę wydane przez odpowiedni urząd. Start instalacji trzeba zgłosić do Państwowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego. Po zdobyciu zgody na budowę, trzeba wyznaczyć kierownika budowy. Zgodnie z prawem budowlanym, taki specjalista ma niezbywalne obowiązki, które dotyczą głównie: przejęcie nadzoru nad placem budowy, zagwarantowanie bezpieczeństwa, odpowiedzialność za prowadzenie dokumentacji, a także wykonywanie zadań określonych w dzienniku budowy. 

Właściwe przygotowanie terenu pod montaż konstrukcji ze stali

Po zgromadzeniu niezbędnej dokumentacji można rozpocząć prace fizyczne. Oczywiście przed postawieniem takiej hali niezbędne jest odpowiednie przygotowanie terenu. Aby cała konstrukcja była stabilna i trwała, wykonawca musi dopilnować odpowiedniego wyrównania terenu. Jeśli wymaga tego obszar budowy należy wykonać odwodnienie lub ewentualną wymianę gruntu. Po odpowiednim ukończeniu tych prac można przejść do wylania trwałych i solidnych fundamentów. 

Montaż konstrukcji ze stali

Montaż konstrukcji ze stali składa się z kilku ważnych momentów, czyli tzw. kamieni milowych. Niewątpliwie takim kamieniem jest wznoszenie elementów nośnych, które nadają kształt budowli. Konstrukcja takiej hali może być całkowicie stalowa, lub żelbetowo – murowa. Odpowiednie wzniesienie takiej konstrukcji ma istotne znaczenie dla dalszego elementu, czyli montażu dachu. Aby można było przystąpić do tego etapu, cały szkielet musi być stabilny i właściwie zmontowany. W tego typu budowlach dach zazwyczaj zrobiony jest z blach falistych lub trapezowych. W projekcie zawarta jest także informacja o metodzie odprowadzania wody z dachu. Może to być drogą grawitacyjną, albo podciśnieniową. 

Ściany w konstrukcjach stalowych

Następnym etapem powstawania hali jest montaż ścian. Mogą być one zarówno izolowane, jak i wykonane z blach trapezowych. Oczywiście zależne jest to od potrzeb i przeznaczenia takiego obiektu. Po wybudowaniu ścian można przystąpić do tzw. stolarki, czyli montażu drzwi, okien, doków załadunkowych, a także wylania posadzki. Nie można także zapomnieć o doprowadzeniu wody, kanalizacji, prądu a także ogrzewania. Także w tym przypadku wszelkie instalacje branżowe zależą od przeznaczenia hali i wymagań inwestora. 

Wykończenie konstrukcji stalowej

Z pewnością istotnym etapem jest etap końcowy, czyli prace wykończeniowe. Po powstaniu całej konstrukcji, doprowadzeniu instalacji branżowych, można przejść do jej wykończenia, czyli malowania ścian, kładzenia podłóg, zagospodarowani terenu wokół jak np. ogrodzenie, parkingi, drogi. Także na tym etapie ilość prac zależy od potrzeb przedsiębiorcy. Powstanie takiej konstrukcji stalowej jest procesem złożonym z wielu etapów. Ważne, aby cały proces był dobrze zaplanowany, wówczas będzie sprawnie przebiegał. Powstanie takiej stalowej konstrukcji jest znacznie szybsze, niż wybudowanie tradycyjnego budynku, a także znacznie mniej kosztowne. Należy pamiętać, że jeżeli przedsiębiorca planuje rozwój swojej działalności taki obiekt ze stali można bez problemów rozbudować. Bez wątpienia powinno to być uwzględnione w projekcie.