Planujesz rozbiórkę? Sprawdź kiedy potrzebne jest pozwolenie

Jeśli planujesz zlikwidować obiekt ze swojej działki to zawsze musisz powiadomić o tym Urząd Miasta albo Starostwo Powiatowe. Mimo wszystko nie zawsze musimy prosić o pozwolenie, czasem wystarczy zaniesienie zawiadomienia. W jakich sytuacjach niezbędne jest czekanie na pozwolenie, a kiedy możemy złożyć zawiadomienie w województwie Lubelskim i zacząć działać? Jakie druki obowiązkowo mieć i w jakim miejscu je złożyć?

Źródło: Recyling-Zamość – rozbiórki

Wyburzenie budynku bez pozwolenia – kiedy jest to możliwe?

Jeżeli obiekt budowlany, który chcemy poddać rozbiórce nie był nigdy zamieszczony na liście zabytków i nie został uwzględniony w ochronie konserwatora, jest niższy niż 8 m i postawiony jest od końca działki w odległości nie mniejszej niż połowa jego wysokości, to nie jest niezbędne posiadanie pozwolenia na wyburzenie. Wystarczające jest wtedy, żeby do właściwego Urzędu Miasta albo Starostwa Powiatowego dostarczyć zawiadomienie o rozbiórce. 

Pozwolenia na rozbiórkę nie wymagają również obiekty budowlane, które nie potrzebowały pozwolenia na budowę. Są to na przykład tymczasowe hale przemysłowe. Wtedy wystarczy złożyć właściwe pismo i po 30 dniach możliwe jest rozpoczęcie wyburzania.

Kiedy musisz uzyskać pozwolenie na rozbiórkę?

Pozwolenie na rozbiórkę jest wymagane kiedy chcesz wyburzyć większe budynki, lub te, które są chronione przez prawo oraz konserwatora. W zasadzie chodzi tutaj o rozbiórkę budynków, które uznane są za zabytek, mają więcej niż 8 m wysokości a także tych, które usytuowane są w odległości mniejszej niż połowa wysokości budynku. Oprócz tego zobowiązanie to mają właściciele budynków, których wyburzenie mogłoby negatywnie wpłynąć na stan wody czy ogólnego stanu środowiska. Może też się zdarzyć, że są wpisane na Listę Skarbów Dziedzictwa, leżą w parku kulturowym albo są pomnikiem historii – wtedy pozwolenie także jest potrzebne.

Powinno się również wiedzieć, że jeżeli planujemy poddać rozbiórce obiekt, a kolejno na jego miejscu postawić kolejny to można za jednym zamachem dostarczyć wniosek o pozwolenie na wyburzenie i o budowę budynku.

Jakie dokumenty potrzebne są do załatwienia pozwolenia na rozbiórkę?

Bardzo ważna informacja jest taka, że pozwolenie na rozbiórkę powinieneś uzyskać zanim rozpoczniesz rozbiórkę budynku. Urząd nie przeanalizuje wniosku o wydanie pozwolenia na rozbiórkę, jeżeli już ją rozpocząłeś. Wniosek można złożyć w Starostwie Powiatowym, Urzędzie Wojewódzkim, Urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy oraz w Urzędzie miasta na prawach powiatu. Dodatkowo od 1 lipca 2021 roku wniosek można złożyć w formie elektronicznej.

Do wniosku o pozwolenie na rozbiórkę obowiązkowo trzeba dołączyć zgodę właściciela budynku, szkic usytuowania obiektu budowlanego, opis zakresu i sposobu prowadzenia robót rozbiórkowych a także opis jak ma zostać zapewnione bezpieczeństwo ludzi i mienia. Czasem potrzebny jest też plan rozbiórki budynku, a w przypadku rozbiórki zabytków, trzeba dołączyć decyzję Generalnego Konserwatora Zabytków o wykreśleniu tego budynku z listy zabytków.

Jeśli nie umiemy zabrać się za rozbiórkę to można wynająć do tego grupę fachowców. W Lublinie oraz Rzeszowie na pewno znajdziesz odpowiednią firmę, która będzie miała wszystkie potrzebne sprzęty do wyburzenia budynku.