Przewóz piasku i innych materiałów sypkich

Transport piasku, transport czarnoziemu, a także transport gruzu najczęściej jest przewożony luzem bądź spakowany w worki. Niemniej jednak może je również przewozić w beczkach, skrzyniach i kontenerach. Ich transport odbywa się wszystkimi gałęziami transportu przy wykorzystaniu uniwersalnych środków. Zachęcamy do zapoznania się z naszym tekstem, aby poznać środki transportu jakimi przewozi się materiały sypkie. Jak radzi sobie z tym wyzwaniem firma transportowa pomorskie?

1. Wagony kolejowe

Kolej to bardzo popularny środek transportu materiałów sypkich, które rzucone są luzem. Wagony samowyładowcze odkryte przewożą ładunki, z kolei do ich rozładunku służy wywrotnica wagonowa lub otwory w podwoziu wagonu albo dolnych częściach bocznych ścian oraz odchylne klapy boczne i rozsuwane ściany. Istnieją także wagony do przewozu materiałów sypkich posiadające oddzielne zbiorniki, których rozładunek odbywa się przez zsypy w podwoziu za pomocą wtłoczenia sprężonego powietrza.

transport ciężarówką
Wiele towarów, zwłaszcza na duże odległości, jest transportowana w sposób mieszany – np. część trasy podróżują statkiem, a część ciężarówką.

2. Masowce morskie i barki rzeczne

Nie tylko transport lądowy służy do przewozu materiałów sypkich, transport morski i rzeczny także jest do tego wykorzystywany. Przewozi się nim materiały luzem. Pamiętajmy jednak, że wymaga on szczególnych zabezpieczeń. Im ładunek jest drobniejszy i lżejszy, tym większe niebezpieczeństwo, że się rozsypie. Na przykład ziarno, które podczas kołysania się statku przemieszcza się z burty na burtę. W związku z tym powinno się zadbać o to, aby w całości wypełnić przedział ładunkowy. Warto także wspomnieć, że podczas przewozu materiałów sypkich stosuje się także pakowanie ładunku ciasno w workach. Ten sposób polega na tym, że układa się w stosy wypełniające szczelnie ładownię.

3. Transport samochodowy

Kolejny sposób na przewóz materiałów sypkich to transport samochodowy. W transporcie drogowym materiałów sypkich suchych, do których należą między innymi mąki czy pasze stosuje się silosy. Do rozładunku zbiorników w silosach służy lej zsypowy a także podnośnik hydrauliczny. Najczęściej wykorzystuje się w nich system przedmuchiwania zbiornika sprężonym powietrzem z kompresora lub silosy te mogą być rozładowywane grawitacyjnie. Jeżeli mamy do czynienia z materiałami cięższymi takimi jak węgiel, żwir, piasek, zboże i tak dalej to stosuje się samochody z nadwoziem samowyładowczym tylnozsypowym lub bocznozsypowym. Należą do nich zestawy drogowe z naczepami o ruchomych podłogach, wywrotki oraz plandeki.

ciężarówka na autrostradzie
Sznury samochodów ciężarowych na drogach szybkiego ruchu w Polsce to codzienny widok. Wielu kierowców zastanawia się, czy te towary nie mogłyby jechać pociągiem? Inni denerwują się, gdy kierowcy ciężarówek wyprzedzają inne ciężarówki, spowalniając ruch.

Metody przeładunku materiałów sypkich – jakie wyróżniamy?

Najczęstsze metody przeładunku materiałów sypkich to przeładunek za pomocą żurawi, przenośnikami portowymi, przy zastosowaniu ładowarek kołowych, samobieżnych ładowarek podajnikowych, ładowarek okrętowych, dźwigów gąsienicowych, przenośników samobieżnych czy mobilnych przenośników teleskopowych. Takie urządzenia pomagają w przeładunku masowym na wagony, statki, barki lub tabor samochodowy.

Czy materiały sypkie zmieniają swoje właściwości podczas transportu?

Bez wątpienia większość materiałów sypkich wykazuje wrażliwość na warunki atmosferyczne i inne czynniki przewozu takie jak chociażby rozsypywanie się, zbrylanie, rozgrzewanie, upłynnianie, rozpylanie. W związku z tym bardzo ważne jest zapewnienie im odpowiednich warunków transportu, a także dbanie o czystość przestrzeni ładunkowych. Transportując sypkie ładunki należy pamiętać przede wszystkim o niebezpieczeństwie zbrylania się. Taki stan rzeczy może znacznie utrudnić późniejszy  przeładunek. Dlatego należy zadbać o ochronę przed zwilgoceniem, rozwojem pleśni, drobnoustrojów i grzybów oraz mieszaniem się różnych odmian. W wielu przypadkach przed załadunkiem należy przeprowadzić inspekcję sanitarną środka transportu, na przykład podczas transportu ziarna. Ponadto w związku z tym, że materiały takie jak węgiel czy rudy metali mogą ulec rozgrzaniu się należy systematycznie kontrolować temperaturę w ładowni statku, mierzyć stężenie tlenu, tlenku węgla i metanu, a także roztrymować ładunek do możliwie równego poziomu.