Ubezpieczenie komisowe samochodu – czy warto?

Ubezpieczenie komisowe samochodu jest to tylko nazwa potoczna. Pod nią kryje się polisa, która ma identyczny zakres ubezpieczenia jak standardowe OC, jedynie okres jej trwania to mniej niż 12 miesięcy. Jest to wyjątek od ogólnej zasady, zgodnie z którą właściciele aut nabywają ubezpieczenie na rok. Co więcej, należy pamiętać, że z ubezpieczeniem komisowym samochodu możemy spotkać się nie tylko w komisie. Czas trwania ochrony takiego ubezpieczenia komisowego samochodu to zazwyczaj 30 dni i jest to równocześnie jego minimum.

Nie każdy kierowca może zakupić OC komisowe, a tę kwestię dokładnie reguluje ustawodawca.

Zgodnie z przepisami ubezpieczenie komisowe samochodu mogą więc nabyć tylko właściciele pojazdów:

  • zarejestrowanych czasowo,
  • zarejestrowanych za granicą,
  • wolnobieżnych,
  • historycznych,
  • przeznaczonych do jazd testowych,
  • zarejestrowanych na stałe, ale będących w posiadaniu podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą polegającą na pośredniczeniu w kupnie i sprzedaży (m.in. komisów).

Ta ostatnia sytuacja dotyczy właśnie przypadku handlu pojazdami. Pośrednicy oraz handlarze (w tym także komisy) nierzadko decydują się na OC komisowe, ponieważ przeważnie jest ono korzystne zarówno pod względem finansowym, jak i długości trwania polisy. Przedsiębiorca prowadzący komis samochodowy nie zawsze musi zakupić OC komisowe dla posiadanych pojazdów – bez przeszkód może korzystać z ubezpieczeń poprzednich właścicieli. Niekiedy jednak samochód może znajdować się w komisie przez tak długi czas, że polisa OC zdąży wygasnąć. Właśnie wtedy, zamiast nabywać ubezpieczenie OC na rok, można skorzystać z ubezpieczenia komisowego samochodu, które jest tańsze. Ubezpieczenie komisowe samochodu nie tylko pozwala właścicielowi komisu zaoszczędzić, ale również chroni go przed wysokimi karami za brak ubezpieczenia OC. W Polsce polisę OC jest obowiązkowa dla każdego pojazdu. Nie ma znaczenia, czy jest on użytkowany, czy też przez większość czasu stoi w garażu, obowiązek posiadania polisy obejmuje wszystkich właścicieli, w tym również komisy samochodowe.

Po nabyciu pojazdu z komisu, wraz z dokumentami, kupujący powinien otrzymać polisę OC.

Może to być zwykłe ubezpieczenie zawarte na rok lub ubezpieczenie komisowe samochodu. W tej sytuacji jedną z pierwszych rzeczy, jakie należy zrobić, to sprawdzić kilka kwestii związanych z tym ubezpieczeniem. Po pierwsze należy sprawdzić termin zakończenia umowy. Należy pamiętać, że polisa OC otrzymana od sprzedającego pojazd (zarówno od komisu, jak i poprzedniego właściciela) nie przedłuża się automatycznie na kolejny rok. Obowiązek ubezpieczenia samochodu przechodzi na nowego właściciela w dniu jego zakupu i to on powinien zadbać o ciągłość ochrony (pomiędzy kolejnymi polisami nie może być ani jednego dnia przerwy). Kolejną kwestią, jaką należy zrobić po zakupie pojazdu to rekalkulacja wysokości składki. Po zmianie właściciela auta, towarzystwo ubezpieczeniowe przelicza wysokość składki ponownie na podstawie nowych danych. W przypadku korzystania z OC poprzedniego posiadacza pojazdu (osoby fizycznej, która oddała auto do komisu) lub OC krótkoterminowego, jest duża szansa, że ubezpieczyciel nie naliczy dodatkowej opłaty lub będzie ona tylko symboliczna. Jednak przy korzystaniu z całorocznego ubezpieczenia komisowego samochodu, należy jak najszybciej skontaktować się z towarzystwem i zapytać o ewentualną rekalkulację składki.