WÓZKI WIDŁOWE – CO WARTO O NICH WIEDZIEĆ

Branża przewozu towarów i logistyki regularnie się rozwija. Jest to wywołane kilkoma bodźcami – rozwojem technologicznym, zmianami w spojrzeniu konsumenckich czy pandemią. Konsekwencją takiego rozwoju jest zapotrzebowanie na coraz więcej przestrzeni magazynowej. Produkty muszą być magazynowane w konkretnych warunkach. Aby ułatwić ich przewóz w obrębie hal korzysta się wózki widłowe. Zastosowanie wózków widłowych to jedna z wyników rozrostu całej sektora. Do czego właściwie wykorzystuje się popularnych “widlaków”?

Funkcjonalność wózków widłowych

Wózki widłowe są pojazdami mechanicznymi zasilanymi motorem. Bazową ich funkcjonalnością jest transport palet na niewielkich odległościach. Przeważnie przedmioty przewożone są w obrębie magazynu zamkniętego albo na świeżym powietrzu, lub na obszarach budowy. Wózki widłowe używane są do transportu towarów o dużej wadze. Asortyment często ustawiany jest na paletach, co usprawnia ruch. Stać je do sztaplować palet na dużych poziomach. Mogą też układać palety blokowo i transportować asortyment niewymiarowe, które nie wchodzą się na paletach. 

Do kierowania wózkiem widłowym, według normami, konieczne jest posiadanie konkretnych dokumentów. Co więcej wszystkie wózki muszą należycie przystosowane i wyposażone w sygnały dźwiękowe i świetlne. Umożliwia to zadbać jak największe bezpieczeństwo zarówno użytkownika pojazdu, jak i pracowników przebywających w pobliżu. 

Mnogość funkcji wózków widłowych skutkuje mnogością ich rodzajów. Różne typy wózków widłowych dostosowane są do danych potrzeb użytkowników i warunków w jakich mają być używane. Biorąc pod uwagę zdolności transportowe, spotkać możemy wózki naładowne, podnośnikowe, boczne, skrętne i tradycyjne. Każdy z nich służy w określonych warunkach. W celu optymalizacji powierzchni magazynowej zazwyczaj wybiera się reachtrucki, z możliwością wysokiego składowania.

Jakie rodzaje zasilania spotykane są w wózkach widłowych?

Istotnym czynnikiem zgodnie z, którego można dokonać podziału wózków widłowych jest sposób ich zasilania. Właściwy typ zasilania determinuje to gdzie wykorzystywany będzie wózek widłowy. Istnieje kilka typów rozwiązań technicznych:

Wózki widłowe o napędzie benzynowym – zasilane olejem napędowym – najlepiej sprawdzają się na obszarach robót, w przestrzeniach gdzie warunki są trudne, a przewożony towar jest masywny, często wielkogabarytowy. Cechują się dużą siła i wytrzymałością. Ze względu wydzielane spaliny można stosowane jedynie na wentylowanych przestrzeniach.

Wózki widłowe napędzane elektrycznie – napędzane prądem, są wyposażone w baterie. Używane są się przeważnie w zamkniętych pomieszczeniach – halach, magazynach. Wyróżnia je zwrotność i precyzja. Przystosowane są do poruszania się po wąskich przestrzeniach. Ich przewagą jest fakt, że są bezemisyjne.

Wózki widłowe z napędem LPG – wykorzystują z gazu LPG, który stanowi ich zasilanie. Instalacje gazowe instalowane w wózkach widłowych są ekologicznym i całkiem bezpiecznym rodzajem zasilania. Co więcej są ekonomiczne. Dają możliwość szybkie poruszanie się pojazdu i efektywną realizację zaplanowanych zadań. Przydają się praktycznie we wszystkich warunkach – są wykorzystywane zarówno w przestrzeniach otwartych, a także zamkniętych. 

Impco – wiodący współproducent instalacji LPG dla wózków widłowych 

Jednym z najlepszych współtwórców instalacji gazowych i komponentów do wspomnianych jest firma z USA IMPCO – http://poplawski.pl/impco/.

Firma IMPCO Technologies przez ponad pięć dekad osiągnęła globalnym liderem dostaw instalacji paliwowych polegających o gaz. Tworzy ona elementy znajdujące swoje zastosowanie w wielu sektorach przemysłu. Jej wytwory jest alternatywę dla benzynowych silników używanych na etapie produkcji i przewozu. Zmiana formy zasilania czyni, że koszty użytkowania pojazdów są mniejsze. Wytwarzana energia dzięki właściwym filtrom i charakterystyce gazu jest bardziej ekologiczna. Daje to korzyść zarówno dla producentów, użytkowników, jak i dla środowiska. 

Przyroda jest tu znaczące. W nawiązaniu do zaostrzeniem przepisów emisyjnej państw, rządy ustanawiają normy dla różnych gałęzi przemysłu i gospodarki. Użycie czystych rozwiązań dostarczanych przez IMPCO ułatwia firmom sprostanie narzuconym odgórnie przepisom dotyczącym wytwarzania spalin.

Produkty IMPCO to szereg rozwiązań – od fundamentalnych komponentów zamiennych do wysoce wyspecjalizowanych silników. 

Reduktory wytwarzane przez IMPCO, odpowiedzialne za obniżkę ciśnienia gazu LPG i zmianę jego stanu z ciekłego w gazowy, są o wiele mniejsze niż te stosowane w przypadku aut. IMPCO za pośrednictwem zatwierdzonych dealerów produkuje też przepustnice i gaźniki, które łączą w sobie cechy reduktora i mieszalnika. Części te są odpowiedzialne za doprowadzenie rozruchu do silnika. Oprócz tego producent sprzedaje mniejsze składniki układów napędowych bazujących na gazie. Zatem można w jego asortymencie spotkać wszelkiego typu węże, przyłącza, rurki, filtry.

Lata na rynku w trakcie IMPCO zostało liderem w swoim dziedzinie sprawiają, że większość producentów wózków widłowych korzysta właśnie z ich pracy. Części do instalacji gazowych IMPCO czynią produkty końcowe jakimi są wózki widłowe lepszymi i podnoszą ich cenę.